Een warm nest of een geoliede machine

Hoe Het Buitenhof en de Zonnebloem vrijwilligers vinden en binden

publicatie - januari 2010
Afbeelding bij Een warm nest of een geoliede machine

De werkzame bestanddelen van de wervings-, selectie- en bindingsmethoden zijn onderzocht bij twee vrijwilligersorganisaties: de Zonnebloem en Het Buitenhof. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan verschillende categorieën vrijwilligers die niet of in onvoldoende mate aangetrokken worden door beide organisaties, zoals jongeren, allochtonen en mannen.

De Zonnebloem blijkt vrijwilligers aan te trekken die afkomen op de hechte gemeenschap van vrijwilligers. De aantrekkingskracht van Het Buitenhof zit in de strak georganiseerde en efficiënte organisatie.

Bij het vinden en binden van vrijwilligers blijken juist deze organisatiekenmerken van groot belang.

Auteur:Hoogenboom, M.; Knijn, T.; Saber, M
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2010
ISBN:987-90-8869-050-1
Aantal pagina's:112
Prijs:€17,50
Downloads
Een warm nest of een geoliede machine