Voor wat hoort wat?

Ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst

publicatie - november 2013

Steeds vaker wordt van leden van amateurverenigingen (sport en kunst)een wederdienst gevraagd: bardienst draaien, jeugdleden trainen of scheidsrechteren, pr-werkzaamheden verrichten. Wie dat niet doet, kan rekenen op extra contributie, een reprimande of soms zelfs royement. Ook in andere sectoren zijn arrangementen met wederdienst in opkomst: in wonen (huurcontracten), welzijn, en zelfs in zorg en onderwijs worden burgers soms uitgenodigd tot een tegenprestatie. Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht hoe deze arrangementen werken en of het de betrokkenen bevalt. Verrassend genoeg zijn de ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst heel vaak positief, ook bij mensen die er in eerste instantie de nodige scepsis over hadden.

Auteur:Klein, M. van der; Toorn, J. van den; Oudenampsen, D.
Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:2013
ISBN:978-90-5830-593-0
Aantal pagina's:199

Bron