Wat werkt bij cliëntenparticipatie

publicatie - oktober 2015
Wat werkt bij cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie bevindt zich midden in een veranderingsproces. Het belangrijkste kenmerk van die verandering is de zoektocht naar de aansluiting van de systeemwereld van bestuurders en beleidsmakers met de leefwereld van burgers en cliënten. Tegelijkertijd is er een beweging gaande die een tegenovergestelde kracht oproept. De complexiteit van de vraagstukken neemt toe, de roep om integraal beleid wordt luider én we hebben te maken met een regionalisering, met bijbehorende schaalvergroting als gevolg van de decentralisaties. Voor bestuurders, beleidsmakers, burgers en cliënten is het zoeken naar de balans tussen effectiviteit en representativiteit. Het dossier Wat Werkt bij… Cliëntenparticipatie richt zich specifiek richt op de collectieve clientenparticipatie op beleidsniveau. In het dossier vindt u de meest recente inzichten vanuit onderzoek en praktijk naar werkzame factoren in de aanpak van collectieve cliëntenparticipatie. 

Auteur:Bakker, I.; Mateman, H.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:38
DownloadsTypeGrootte
Infographic-wat-werkt-bij-cliëntenparticipatie pdf88.77 KB
Wat-werkt-bij-cliëntenparticipatie pdf7.42 MB