Wat werkt bij implementatie van sociale interventies

publicatie - februari 2018
Wat werkt bij implementatie van sociale interventies

Implementatie vraagt om maatwerk, er bestaat geen kant-en-klare aanpak die altijd werkt, zo luidt de bevinding van onderzoekers van der Zwet en de Groot. Zij verzamelden kennis uit wetenschappelijk onderzoek over wat werkt bij implementatie van een interventie (bijvoorbeeld een methode of programma) in het sociale domein. In dit dossier staan de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle implementatie beschreven.

Toolkit en Implementatie-Quickscan

Naast het Wat werkt bij ... dossier is er ook een Toolkit Implementatie en een Implementatie-Quickscan voor interventie-ontwikkelaars. Via de quickscan krijgen ontwikkelaars snel inzicht in wat er goed gaat bij de implementatie en waar er nog verbeteringen mogelijk zijn. De toolkit bevat informatie over elke fase van het implementatieproces, aangevuld met handige tips en checklists.

Dit dossier is onderdeel van een reeks 'Wat werkt bij … dossiers’. De dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur.

Auteur:Groot, N. de; Zwet, R. van der;
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2018
Aantal pagina's:25
Downloads
Dossier-Wat-werkt-bij-implementatie-sociale-interventies
Infographic-Wat-werkt-bij-implementatie