Wat werkt bij Sociale innovatie

Over sociale innovatie bij de transformatie in het sociaal domein

publicatie - januari 2017
Wat werkt bij Sociale innovatie

De roep om sociale innovatie neemt toe. Sociale innovatie daagt uit tot nieuwe verhoudingen tussen burger, markt en overheid. Met nieuwe strategieën, organisaties en door slimmer te werken. Vormt sociale innovatie daadwerkelijk het antwoord op de complexe sociale problemen?

In dit Wat werkt-dossier staan veronderstelde werkzame elementen beschreven. Verondersteld, omdat het hier gaat om een relatief nieuw begrip waardoor er over de effectiviteit van bepaalde aanpakken nog weinig bekend is. Ook vindt u in het dossier antwoord op de vraag hoe het sociale innovatieproces bewust kan worden ingezet bij de transformatie in het sociale domein.

De Wat werkt...dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Ze bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. Bekijk alle Wat werkt...dossiers.

 

Auteur :Scheffelaar, A.; Kuiper, C.;
Uitgever : Movisie
Jaar van uitgave  : 2017
ISBN   
Aantal pagina's  : 50
Downloads
Dossier-Wat-werkt-bij-Sociale-innovatie
Infographic-Wat-werkt-bij-Sociale innovatie