Welzijnswerk Nieuwe Stijl, de landelijke en lokale opgave 2010

publicatie - januari 2010

Het welzijnswerk staat telkens voor de opgave passende antwoorden te vinden op actuele samenlevingsvragen. Ook in een periode van economische en financiële crisis, zoals de huidige, anno 2010. De verzorgingsstaat verandert in een participatiemaatschappij. De huidige Wet Maatschappelijke Ondersteuning past in deze maatschappelijke ontwikkeling. Lukt het gemeenten deze wet als een echte participatiewet te implementeren? Lukt het welzijnsorganisaties actief burgerschap een forse impuls te geven? Om kwetsbare burgers te koppelen aan weerbare burgers?

Auteur:Lin, D. van; Ewijk, H. van; Neefjes, K.
Uitgever:Factor G
Jaar van uitgave:2010
ISBN:978-90-812748-2-1
Aantal pagina's:44