Werk aan de wijk

Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid

publicatie - augustus 2013

In 2007 maakte toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar het Actieplan Krachtwijken bekend. Onderzoek naar de effectiviteit van het krachtwijkenbeleid om de leefbaarheid, veiligheid en sociaal-economische positie van de veertig aandachtswijken te verbeteren. Die werd geëvalueerd met een quasi-experimentele onderzoeksopzet. Afzonderlijk toetsten het SCP de effectiviteit van de wijkinterventies herstructurering, de verkoop van sociale huurwoningen en een pakket sociale maatregelen.

Auteur:Permentier, M.; Kullberg, J.; Noije, L. van
Uitgever:SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau
Jaar van uitgave:2013
ISBN:978 90 377 0663 5
Aantal pagina's:134

Bron

SCP

Kennisdossier