Werkboek Korte lijnen

Werken aan structurele samenwerking in de eerstelijns-GGZ

publicatie - januari 2005
Afbeelding bij Werkboek Korte lijnen

Om de samenwerking in de eerstelijns-GGZ te verbeteren dienen huisartsen, algemeen maatschappelijk werkers en eerstelijnspsychologen van elkaar te weten wat ze doen. In dit werkboek staan een stappenplan en praktische hulpmiddelen, zoals checklists, schema's en formulieren om de samenwerking tot stand te brengen. Dit werkboek is het eindproduct van het Project Korte Lijnen, dat het Trimbos-instituut en het NIZW in 2001 hebben uitgevoerd. Dit was in opdracht van de LVE, LHV en MOgroep en gefinancierd door het ministerie van VWS. De werkwijzen en resultaten van de eerste ronde van Korte lijnen zijn vastgelegd in het werkboek Hoe korter de lijnen, hoe beter de samenwerking.

Auteur:Berg, J. van den; Scholte, M.; Sok, K.; Russel, N.
Uitgever:Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
Jaar van uitgave:2005
ISBN:905957222X
Aantal pagina's:173