Werken naar vermogen: doen wat je kunt binnen een activerende context

Kwalitatief onderzoek naar de outcome in re-integratieprojecten voor bijstandsafhankelijken

publicatie - juni 2012

Onderzoek dat zich richt op de outcome in re-integratieprojecten voor bijstandsafhankelijken. In het onderzoek worden twee interventies nader onderzocht die een relatie leggen tussen de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bij het activeren of reintegreren van bijstandsafhankelijken. Het gaat om de projecten Service voor de Wijk in Ede en De Cirkel in Almere. Voornaamste conclusie: er zijn verschillende redenen waardoor mensen niet in staat zijn (een deel van) hun eigen inkomen te verdienen. De best mogelijke 'outcome' van re-integratietrajecten kan ook betekenen dat iemand de juiste indicatie krijgt of duurzaam vrijwilligerswerk gaat doen

Auteur:Kerkkamp, M.
Uitgever:Universiteit Utrecht; MOVISIE,
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:87
Downloads
Werken_naar_vermogen