Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Verkenning voor gemeenten en partners

publicatie - oktober 2012

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de lokale maatschappelijke ondersteuning in de domeinen werk, inkomen, welzijn, zorg en opvoeden, en veiligheid. Zij moeten daarbij verbindingen leggen tussen werk, activering en maatschappelijke ondersteuning. De ministeries van SZW en VWS verkenden de verbindingen in het sociaal domein. De resultaten van deze verkenning zijn gepubliceerd in dit rapport.

De totstandkoming van deze handreiking is begeleid door een klankbordgroep van het ministerie van SZW, het ministerie van VWS, de VNG, Cedris en Divosa.

Auteur:Uyl, R. den; Levita, B. de
Uitgever:Radar
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:445