Wmo-raden in beeld

Over de invloed van Wmo-raden

publicatie - januari 2010

Toen de Wmo-raden begonnen, ca. 2 jaar geleden, zijn er formele afspraken gemaakt over onder meer de functie, rol en positie van de Wmo-raad. Uit het onderzoek blijkt dat die afspraken niet altijd even duidelijk zijn én dat ze niet altijd worden nageleefd. In een aantal gemeenten is de situatie veranderd. In het begin moest het Wmo-beleid nog ontwikkeld worden, toen werd de Wmo-raad veel om advies gevraagd. Nu lijkt er een meer beleidsluwe periode te zijn. Dit is voor Wmo-raden aanleiding om zich te bezinnen op hun rol en positie. Dat kan leiden tot het opstellen van een eigen agenda (in plaats van alleen de beleidsagenda van de gemeente te volgen) en het uitbrengen van ongevraagde adviezen.

Het onderzoek onderscheidt naast formele ook feitelijke en beleefde invloed. De onderzoeksresultaten bevestigen wat ook in eerder onderzoek is gevonden: dat Wmo-raden zich serieus genomen voelen. Wmo-raden blijken zelf slecht zicht te hebben op wat er met hun adviezen gebeurt. Het beleidsproces duurt lang en bestaat uit verschillende fasen; adviezen worden vaak ambtelijk verwerkt in stukken, zodat de inbreng van de Wmo-raad niet meer traceerbaar is. Er wordt te weinig inhoudelijk teruggekoppeld naar Wmo-raden.

Auteur:Cromwijk, Rianne, Anne Lucassen, Aletta Winsemius, Marleen Alblas, Karin Sok
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2010
Aantal pagina's:40
Downloads
Eindrapport Wmo-raden in beeld