Wmo raden en Sociale wijkteams - informatie voor meedenken en meebeslissen

Aandacht voor Iedereen Kennisdossier 14

publicatie - september 2015
Wmo raden en Sociale wijkteams - informatie voor meedenken en meebeslissen

Wmo-raden en lokale cliëntenorganisaties kunnen dit dossier gebruiken om vanuit cliëntenperspectief samen met hun gemeenten te werken aan een goede vormgeving van de sociale wijkteams. U leest waar ze voor bedoeld zijn, welke verschillende vormen er zijn en welke voordelen en aandachtspunten er zijn. Tenslotte volgen een aantal tips om met de gemeente in gesprek te gaan over sociale wijkteams.

Auteur:Boer, R. de; (Movisie) i.s.m Beltman, H. (Aandacht voor iedereen)
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:15