Ze begrijpen mij!

Onderzoeksverslag ervaringsdeskundigheid in de wijk

publicatie - december 2014
Ze begrijpen mij!

Ervaringsdeskundigen die ‘in de wijk’ contact leggen met inwoners in kwetsbare posities die kampen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. Ze ondersteunen hen bij hun herstel of het deelnemen aan de maatschappij en helpen ze op weg in het woud van voorzieningen. Ook treden ze vaak op als kwartiermaker en verbinder. Bij dit alles putten ze uit hun eigen ervaring. Ze werken vanuit een onafhankelijke positie samen met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn, zoals wijk-teams en ggz-organisaties en met de gemeente.

Dit project heeft gelopen vanaf juli 2013 tot september 2014 in Oss, Amsterdam en Gouda. Lees meer over de resultaten en opbrengsten in het onderzoeksverslag. Hieronder vindt u ook de evaluaties van het project in Oss, Amsterdam en Gouda. Op basis hiervan is in 2015 ook de handreiking Ervaringsdeskundigheid in de wijk: Hoe organiseer je het? verschenen.

Auteur:Bergen, A.M. van en A. Poll
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:december, 2014
Downloads
Evaluatierapport-Amsterdam
Evaluatierapport-Gouda
Evaluatierapport-Oss
Onderzoeksverslag-ze-begrijpen-mij!