Zeg, bent u misschien de nieuwe professional

De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional

publicatie - januari 2011

De Nederlandse samenleving maakt een ommezwaai van welzijnsstaat naar participatiestaat, wat betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven, maar ook voor hun omgeving en sociale netwerk. Dit artikel gaat in op de ondersteuning die nodig is om deze ommezwaai te realiseren en op de consequenties die dit heeft op het werk en de houding van de sociale professional.

Auteur:Kluft, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2011
Aantal pagina's:9
Downloads
Zeg, bent u misschien de nieuwe professional