Zelfregie in de praktijk

Een kwalitatief onderzoek naar eigen regievoering van kwetsbaren in de zelfredzame samenleving

publicatie - augustus 2012

In dit afstudeeronderzoek staat een kwalitatieve analyse naar hoe mensen die met hulpverlening te maken hebben aan het roer van hun eigen leven staan en hoe professionele hulpverleners deze zelfregie stimuleren. Daarnaast is gekeken naar wat de huidige nadruk op zelfredzaamheid betekent voor de eigen regievoering van kwetsbare mensen. Mensen met een fysieke of psychische beperking moeten steeds meer de eigen verantwoordelijkheid voor hun leven nemen. Zelfregie en zelfredzaam zijn daarbij het nieuwe mantra. VU-masterstudente Marloes Vlind schreef in opdracht van MOVISIE haar masterthesis over zelfregie.

Auteur:Vlind, M.
Uitgever:Vrije Universteit Amsterdam / MOVISIE
Jaar van uitgave:Augustus 2012
Aantal pagina's:68
Downloads
Zelfregie in de praktijk