Zelfregie terug in het werk

Handvatten voor zelfregulerend en zelforganiserend vermogen

publicatie - september 2015

In  het boek 'Zelfregie terug in het werk' staat het zelfregulerend en zelforganiserend vermogen van individuen, groepen en organisaties centraal. Het laat zien hoe je dit kunt onderzoeken (met o.a. handige checklists) en kunt versterken met een negental basiscompetenties (voortgekomen uit praktijkgericht onderzoek). Leren en veranderen zijn van belang, in nauwe relatie tot gedrag, persoon en omgeving.

Het zelfregieconcept wordt gebruikt door zelfsturende teams, de Eigen Kracht Beweging, zelforganisaties van burgers en professionals op uiteenlopende terreinen als buurtzorg, geestelijke gezondheid en welzijn.

Reflectie en maken van morele keuzes
Het zelfreguleringsconcept is een beproefd middel dat helpt bij het reflecteren en maken van morele keuzes van hoe te handelen. Het inspireert omdat er aandacht is voor de persoon en er recht wordt gedaan aan de complexiteit van de samenleving.

Praktijkboek voor professionals 
Het op de praktijk toegespitste boek is bedoeld voor uitvoerende professionals, managers, bestuurders, docenten en studenten die zich willen bekwamen in zelfregie en die willen bijdragen aan vitalisering van organisaties. Gerard Donkers is onderzoeker, auteur op het gebied van de sociale veranderkunde en docent.

Auteur:Gerard Donkers
Uitgever:Het boek is voor € 39.50 te bestellen bij uitgever SWP
Jaar van uitgave:september 2015
ISBN:9789088506109
Aantal pagina's:296