Zelfsturende vitale gemeenschappen

Ervaringen van de Proeftuin Zelfsturing

publicatie - januari 2012

Uiteenzetting over de ideeën over zelfsturing zoals die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn binnen de Proeftuin Zelfsturing. In de Proeftuin Zelfsturing participeren een zevental partijen: de gemeenten Peel en Maas en Valkenburg aan de Geul, de provincie Limburg, de Hogeschool Zuyd, de Vereniging Kleine Kernen Limburg en de welzijnsorganisaties Vorkmeer en Trajekt. Middels bijdragen van diverse auteurs wordt toegelicht wat het concept van zelfsturing nu eigenlijk inhoudt en hoe het zich verhoudt tot andere ontwikkelingen zoals burgerparticipatie, zelfredzaamheid, kanteling Wmo, decentralisatie jeugdzorg.

Auteur:Custers, J.; Schmitz, G.
Uitgever:Eburon
Jaar van uitgave:2012
ISBN:9789059726543
Aantal pagina's:124
Kennisdossier