Zicht op effectiviteit

Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg

publicatie - januari 2008

Er ligt een behoefte om via onderzoek meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de interventies in de praktijk. Dit boek biedt  ideeën en concrete aanwijzingen om het onderzoek te verbinden met het ontwikkelingsstadium waarin een interventie verkeert. Ook laat het zien hoe onderzoeksuitkomsten in te passen zijn in de hulpverleningscyclus van de praktijkfunctionaris, de beleidscyclus van de managers en de financiers en de empirische cyclus van de wetenschap.

Auteur:Yperen, T. van; Veerman, J.W.;  [et al.]
Uitgever:Eburon
Jaar van uitgave:2008
ISBN:9789059722521
Aantal pagina's:368