Zingevende gespreksvoering

Helpen als er geen oplossingen zijn

publicatie - januari 2013

Het thema zingeving leeft onder professionele hulpverleners, toch ervaren velen van hen ‘methodische onhandigheid’ als er zinvragen spelen. Maar het concreet vormgeven van zingevende gespreksvoering is vaak minder moeilijk dan wordt gedacht. Het boek 'Zingevende gespreksvoering' biedt vaardigheden, technieken en werkvormen voor de vakkundige begeleiding bij zinvragen.

Aan de hand van vier aspecten van zinvragen die methodische aanknopingspunten bieden – traagheid, ambivalentie, raadselachtigheid en waarden – presenteert dit boek een bruikbaar handelingsmodel voor hulpverleners. Het model is gebaseerd op onderbouwde theorie en dient als een gereedschapskist.

Auteur:Marjoleine Vosselman, Kick van Hout
Uitgever:Boom/Nelissen
Jaar van uitgave:2013
Kennisdossier
Trefwoorden