Zinvolle hulpverlener

Profiel voor werken aan zingeving

publicatie - december 2011
Afbeelding bij Zinvolle hulpverlener

Wie is de zinvolle hulpverlener? Wat voor gedrag laat hij zien? Waar liggen zijn capaciteiten? Welke overtuigingen heeft hij? MOVISIE beschrijft dit in het profiel ‘De zinvolle hulpverlener’. Een bron van inspiratie voor hulpverleners die vaker stil willen staan bij zingeving van cliënten, maar ook bij hun eigen zingeving.

Samen met de Universiteit Utrecht deed MOVISIE in 2008 onderzoek naar zingeving in hulp(verlening) aan dak- en thuislozen. De onderzoekers vroegen ruim 150 cliënten en hulpverleners naar hun mening over zingeving. Er bleek een grote spraakverwarring over het thema en als reactie verscheen de brochure Zin Werkt.

Het onderzoek riep ook nieuwe vragen op over hoe het profiel van een zinvolle hulpverlener er eigenlijk uit ziet. In dit profiel ‘De zinvolle hulpverlener’ is dit beschreven en kunt u lezen wat de belangrijkste eigenschappen zijn van de zinvolle hulpverlener en hoe u hier zelf ook inspiratie uit kunt halen.

Auteur:Kluft, M.; Leeuwen, P. van; Talma, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:december 2011
Aantal pagina's:22
Downloads
De zinvolle hulpverlener