Op zoek naar duurzame zorg

Vitale coalities tussen formele en informele zorg

publicatie - januari 2010

Er ontstaat schaarste aan formele hulpverlening. Die schaarste was al voorzien in de Wmo, maar wordt door de economische crisis van de afgelopen jaren indringender. Op dezelfde voet doorgaan is geen optie, besparen via kleine ingrepen levert weinig op. Het roer moet om, het is tijd voor fundamentele keuzes. Zoektocht naar strategieën om te komen tot duurzame zorg. Daarbij gaat de aandacht vooral naar vitale coalities tussen formele en informele zorg. De publicatie bevat de eerste resultaten van de Wmo-werkplaats Noord-Brabant.

Auteur:Steyaert, J. en Kwekkeboom, R.
Uitgever:Wmo-werkplaatsen
Jaar van uitgave:2010
Aantal pagina's:216