Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

publicatie - juni 2015

De vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan de regulering van de vraag naar vrijwilligers. De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter nog relatief beperkt. Uit literatuuronderzoek is bekend welke factoren bijdragen aan het succes van vrijwilligersbemiddeling. Dit artikel beschrijft de bemiddelingspraktijk van steunpunten vrijwilligerswerk en geeft aan wanneer en hoe de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet in deze bemiddelingspraktijk om het resultaat te verbeteren. De praktijkgegevens zijn afkomstig van een veldonderzoek onder steunpunten, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

Auteur:E. van Gilst; R. Schalk; H. Garretsen; I. van de Goor.
Uitgever:LESI
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:19

Bron

Journal of Social Intervention: Theory and Practice