Zorg en grenzen

Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg

publicatie - juni 2012

MOVISIE en ActiZ schreven een handreiking voor zorgorganisaties die zich willen oriënteren op de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg. En hiervoor passend beleid willen maken. De handreiking plaatst het maken van passend beleid in het kader van het werken aan sociale veiligheid. 

Deze handreiking begint met algemene informatie over grensoverschrijdend gedrag en ouderenmishandeling, de aard en omvang van het probleem, en de grens tussen ontspoorde zorg en moedwillige mishandeling. De handvatten voor de praktijk bieden praktische tips en adviezen voor het werken aan sociale veiligheid en het omgaan met ouderenmishandeling binnen zorgorganisaties voor verpleging en verzorging.

Auteur:Bavel, M. van; Delft, A. van; Janssens, K.; Goes, A.
Uitgever:MOVISIE en ActiZ
Jaar van uitgave:Juni 2012
Aantal pagina's:27
Downloads
Handreiking Zorg en grenzen
Kennisdossier