Een zorg minder

Een onderzoek naar de rol van zorgaanbieders na de invoering van de AWBZ-pakketmaatregel

publicatie - januari 2010
Afbeelding bij Een zorg minder

De overheid heeft in 2009 de AWBZ-pakketmaatregel ingevoerd om te bezuinigen op de AWBZ. De maatregel houdt in dat de toegang tot de functie begeleiding in de AWBZ is aangescherpt; mensen met een lichte beperking kunnen hier niet langer aanspraak op maken. Zij dienen de benodigde ondersteuning op een andere manier te organiseren.

In opdracht van MOVISIE is een MSc-afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel voor zorgaanbieders in de GGZ en ouderenzorg. De conclusie is dat zorgaanbieders uit dit onderzoek na de invoering van de pakketmaatregel verschillende rollen vervullen in de ondersteuning van burgers met een lichte beperking, namelijk die van: ‘vasthouder’, ‘doorverwijzer’, ‘expert’, ‘ondersteuner informele zorg’, ‘toeziend samenwerkingspartner’ en ‘actieve samenwerkingspartner’. Veel zorgaanbieders zijn in de nieuwe situatie nog op zoek naar de rol(len) die zij willen vervullen.

Bij de onderzoeksrapportage horen ook een aantal bijlagen die u kunt downloaden.

Auteur:Visser, A.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2010
Aantal pagina's:90
Downloads
Een zorg minder - bijlagen
Een zorg minder