Een zorg minder - Bijlagen

publicatie - januari 2010

In opdracht van MOVISIE is een MSc-afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel voor zorgaanbieders in de GGZ en ouderenzorg. In dit document kunt u de bijlagen bekijken die bij de rapportage van het onderzoek horen, zoals een overzicht van eerder verrichte onderzoeken naar de AWBZ-pakketmaatregel, een overzicht van de respondenten en de verschillende topiclijsten.

Auteur:Visser, A.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2010
Aantal pagina's:90
Downloads
Een zorg minder - bijlagen