Zorgcoöperaties in Nederland

De eerste studies in beeld

publicatie - april 2015
Zorgcoöperaties in Nederland

Sinds een aantal jaar zien we de opkomst van zorgcoöperaties: lokale netwerken van burgers die op vrijwillige en professionele basis zorg en ondersteuning leveren aan elkaar. Zorgcoöperaties zijn een voorbeeld van zelfsturing; de leden van de coöperatie zijn tevens medeorganisatoren en hulpverleners. Zij voeren alle nodige taken zelf uit. De groei van deze vorm van burgerinitiatief past in een tijd waarin overheden terug treden en burgers oproepen meer het heft in eigen hand te nemen. De behoefte aan informatie over zorgcoöperaties neemt toe. Bij gemeenten en ministeries, bij burgers, bij aanbieders van zorg en ondersteuning. Wat betekenen de zorgcoöperaties voor hen?

In 2014 heeft ZonMw Tranzo gevraagd om samen met Movisie een verkennend onderzoek te doen naar de factoren die de oprichting, werking en continuïteit van zorgcoöperaties bevorderen dan wel belemmeren. Ten behoeve van dit onderzoek hebben wij een overzicht gemaakt van actuele en relevante studies naar zorgcoöperaties.  Hier doen we verslag van onze bevindingen. Dit literatuuroverzicht diende als achtergrondinformatie en voorstudie voor het onderzoek van Tranzo (Boumans e.a. 2015).

Auteur:Schoorl, R.; Winsemius, A.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:22
DownloadsTypeGrootte
Zorgcooperaties-in-Nederland-de-eerste-studies-in-beeld pdf324.54 KB