Zorgen dat het werkt

Randvoorwaarden voor succesvolle activering van daklozen

publicatie - januari 2006

Deze brochure gaat in op een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden tijdens een implementatieproject. Het gaat daarbij om uiteenlopende zaken: beleidsvisie, samenwerkingsverbanden, activiteitenaanbod, cliëntenparticipatie, gegevensbeheer, PR en financiering.

Auteur:Bergen, A. van; Leeuwen - den Dekker, P. van
Uitgever:NIZW
Jaar van uitgave:2006
Aantal pagina's:13
Downloads
Bijlage 1 Deelnemersregistratie Breda
Bijlage 2 Minimale eisen registratiesysteem
Bijlage 3 Voorbeeld registratiesysteem QPC
Bijlage 4 Projectfolder Utrecht
Bijlage 5 Sociale kaart
Zorgen dat het werkt