Zwanger van empowerment

Een uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg

publicatie - januari 2008

Moderne zorg en een inclusieve samenleving hebben belang bij een visie die het versterken en verbinden van personen, groepen, organisaties, buurten en gemeenschappen centraal stelt. Het empowermentparadigma vertolkt deze andere visie. Empowerment verbindt het individuele welzijn met de bredere sociale en politieke context en gaat voor een solidaire samenleving met gedeelde verantwoordelijkheden bij het oplossen van sociale problemen. Empowerment verandert de positie van mensen in armoede, dak- en thuislozen, of mensen met een psychiatrische beperking. Werken vanuit empowerment doorbreekt de tegenstelling van een sterke afhankelijkheidsrelatie waarbij men vooral ontvangt en waarbij men tegelijkertijd op hun eigen verantwoordelijkheid voor de situatie waarin ze zich bevinden, wordt gewezen.

Auteur:Regenmortel, T. van
Uitgever:Fontys Hogeschool
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:76