Zwerfjongeren in Nederland

Aanpak en achtergrond voor beleid

publicatie - december 2011

Deze brochure geeft informatie over de context van de problematiek van zwerfjongeren, gaat in op algemene beleidsinformatie en de rol van de gemeente en mogelijkheden voor beleidsregie, en geeft concrete handvatten voor de aanpak van de problematiek. In de bijlagen staat informatie over de thema’s ‘definitie’ en ‘preventie en vroegsignalering’.

De brochure verwijst naar een kamerstuk over de herziening van de definitie. U kunt hier klikken voor de download van de kamerbrief, d.d. 24 juni 2010.

Auteur:M. Willems
Uitgever:Ministerie van VWS
Jaar van uitgave:2011
Aantal pagina's:54

Bron

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Downloads
Brochure-zwerfjongeren