Zwerfjongeren van de straat. Initiatief voor een nieuwe aanpak

Startnotitie voor een gezamenlijke aanpak

publicatie - december 2013

In de startnotitie 'Van De Straat' staat een vernieuwende aanpak om zwerfjongeren van de straat te helpen. De initiatiefnemers willen voor
elke jongere die kampt met dakloosheid een stabiele en veilige basis creëren waarin zij zich kunnen ontplooien op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. Een persoonlijk plan moet leiden tot onderdak, opleiding of werk en de ontplooiing van talent.

'Van De Straat' zoekt naar fundamentele veranderingen in structuur, cultuur en werkwijzen om tot daadwerkelijke oplossingen voor zwerfjongeren te komen. De initiatiefnemers willen een bredere beweging in gang zetten die zich verbindt aan de opdracht om gezamenlijk op zoek te gaan naar een aanpak die werkt en deze regionaal en landelijk uit te dragen en te verduurzamen.
 

Auteur:Van De Straat is een initiatief van Federatie Opvang, Stichting Zwerfjongeren Nederland, Kamers met  Kansen en DRIFT (Erasmus Universiteit Rotterdam) en wordt ondersteund door Skanfonds.
Downloads
Startnotitie_Van_de_Straat__december_2013_
Trefwoorden