Zwerfwerken

Een evaluatieonderzoek naar de werkingskracht van presentie bij de opvang en begeleiding van zwerfjongeren

publicatie - december 2010

Zwerfwerken betekent werken met zwerfjongeren met behulp van de presentiebenadering. Kwintes, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Almere, nam het initiatief om ervaring op te doen met deze nieuwe benadering. In de presentiebenadering zoals deze door Kwintes is toegepast, staat de relatie tussen de jongere en de hulpverlener centraal. Dit heeft tot doel dat jongeren meer zelfvertrouwen ontwikkelen en leren hun leven vorm te geven. Het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventies (LESI) volgde het zwerfjongerenproject van Kwintes gedurende tweeënhalf jaar. Uit het evaluatieonderzoek blijkt onder andere dat de jongeren zich door presentie gezien en gehoord weten en dat zij vertrouwen krijgen in hun begeleiders en in zichzelf.

Lees meer op de website van LESI of lees het Effect van de maand over Zwerfwerken.

 

Auteur:Runia, K.; Hortulanus, R
Uitgever:LESI, Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventies
Jaar van uitgave:2010
ISBN:978-90-817156-1-4