Rachel Bakker

Rachel Bakker is Senior projectleider Sociaal domein (Jeugd) bij de Gemeente Oosterhout en Associate Member van Movisie.

Rachel Bakker werkt sinds september 2019 als projectleider Sociaal Domein (Jeugd) bij de gemeente Oosterhout. Als projectleider is ze trekker van verandertrajecten, zoals het verbetertraject toegang.

Rachel Bakker

In het kort

Werkgever: Gemeente Oosterhout
Functie: Senior projectleider Sociaal domein (Jeugd)
Kernwoorden: Daadkrachtig, verbeter- en doelgericht (het zorglandschap en de inrichting daarvan te verbeteren)

Ze is haar werkzame leven begonnen in de uitvoering. Eerst in de verstandelijke gehandicaptenzorg, daarna in de (complexe) jeugdzorg. Na enkele jaren als coördinator van een gemeentelijke toegang gewerkt te hebben, is ze nu beleidsadviseur. Door haar opvatting 'beleid maak je niet alleen' is ze altijd op zoek naar draagvlak en commitment, omdat beleid zonder een uitvoeringsplan weinig kans van slagen heeft. Door op deze waarderende manier te werk te gaan, krijgt ze veel voor elkaar. Voorbeeld: Samen met collega’s het inrichten van een verbetercyclus op de (gemeentelijke) toegang. Nadruk ligt op de inbreng van de beleving van de inwoner: hoe heeft hij/zij de dienstverlening rondom zijn/haar vraag ervaren? Wat kunnen wij daar als professional van leren? Faciliterende bedrijfsvoering processen zijn hierin onmisbaar en essentieel. 

Movisie vindt dat Rachels kennis, ervaring en expertise op het gebied van toegang, en verandertrajecten binnen het sociaal domein een belangrijke bijdrage kan leveren voor een goed functionerende integrale toegang en de transformatieopgave van het sociaal domein.