Reactie van Annemiek Goris, strategisch adviseur bij de SVB

In de tweede helft van 2016 trad de Sociale Verzekeringsbank in overleg met de gemeente Meppel over het gezinsbudget. De SVB wilde daar graag aan meewerken, zegt strategisch adviseur Annemiek Goris. Maar een gezinsbudget is niet zomaar geregeld. ‘De pgb-regeling is er niet op geschreven. Het kost tijd om in dit soort ingewikkelde casussen uitvoeringsafspraken te maken.’

De SVB is verantwoordelijk voor de controle en uitbetaling van pgb’s. ‘Enerzijds willen we flexibel zijn en bijdragen aan vermindering van de administratieve last. Anderzijds moeten we binnen de regeling blijven. We moeten kunnen verantwoorden hoeveel we uitgeven, aan wie, waarvoor. Daar is een exacte en kloppende onderbouwing voor nodig.’

De casus van het gezin van Annette Stekelenburg bleek complex maar voor de SVB goed in de administratie af te handelen. De SVB had al eerder gezinsbudgetten geadministreerd voor de gemeenten Delft en Woerden. Dezelfde aanpak wordt gebruikt voor Meppel. Gemeente en zorgkantoor zijn het eens geworden over de onderlinge budgetoverhevelingen. De SVB zorgt vervolgens voor juiste betaling op juiste moment.

In totaal gaat het tot dusver om zo’n twintig gevallen. 'We hebben het tot vooralsnog klein gehouden, omdat de totstandkoming per gezin ingewikkeld is. Niettemin kunnen andere gemeenten hier naar kijken en ervan leren.’