Reactie Marcel de Krosse, strategisch adviseur bij CIZ

Het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) was niet gewend aan een gemeenteambtenaar die als case manager optreedt voor een gezin, zegt Marcel de Krosse, strategisch adviseur van de  Raad van Bestuur van CIZ. ‘We hebben van deze Meppelse zaak geleerd dat het kan. We willen er in de toekomst adequater op reageren. Daarom gaan we deze mogelijkheid onder de aandacht brengen van onze teams.’

Voor het CIZ werken door het hele land honderden onderzoekers en beoordelaars, meestendeels vanuit huis. Ze opereren in teams van tien tot twaalf mensen. Zij worden geïnformeerd via hun teamcoach en raadplegen zelf het ‘kennisplein’, een soort homepage van het interne CIZ-netwerk. Het CIZ moet beoordelen of iemand in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg (Wlz). In de toelatingscriteria staat dat sociale context geen rol mag spelen. Ook moet er persoonlijk contact zijn tussen CIZ en cliënt. Evengoed zien de beoordelaars in de praktijk maar de helft van de aanmelders. Over de andere helft oordelen ze op basis van informatie van bijvoorbeeld de huisarts.

‘Een keukentafelgesprek van de gemeente kan onze indicatie niet vervangen,’ zegt De Krosse. ‘Maar we kunnen wel gebruik maken van alle informatie die een gemeente al heeft. Zodat we niet alles over hoeven te doen. Rianne de Kroon heeft ons een doktersverklaring gestuurd over Merlijn. Daardoor hoefden wij die niet zelf op te vragen.’ Het CIZ wil actiever contact gaan zoeken met gemeenten. ‘Wij hebben ook weer informatie over mensen die uiteindelijk geen indicatie krijgen voor Wlz. Als wij de ambtenaren van gemeenten beter kennen, kunnen we soepel en zorgvuldig informatie met elkaar delen.’