Regenboogbeleid provincies

Regenboogprovincies zijn provincies die zich actief inzetten voor de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische, homo, bi+, transgender en intersekse personen. Movisie is al jaren uitvoerder van het programma Regenboogprovincies in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Movisie adviseert en ondersteunt provincies in regenboogbeleid, ontwikkelt kennisproducten en publicaties én organiseert kennisuitwisseling. Op deze pagina is een overzicht te vinden van de kennis die Movisie heeft verzameld over Regenboogprovincies.