Regio Rivierenland: scholing voor wijkteams

De vraag

De gemeenten in Regio Rivierenland organiseren de zorg en ondersteuning via sociale wijkteams. Het samenwerkingsverband van gemeenten wil de betrokken professionals ondersteunen met een flexibel en vraaggericht scholingsaanbod. Zij vragen Movisie voor de regievoering, coördinatie, ontwikkeling en uitvoering van de scholing voor de gebiedsteams.

De aanpak

Movisie spreekt met alle wijkteams over hun ontwikkelings- en scholingsvragen en biedt scholing op maat, variërend van teamontwikkeling tot casuïstiek bespreken en van omgaan met onveilige situaties tot integraal samenwerken en outreachend werken. Movisie organiseert de trainingen, beheert het scholingsbudget, monitort de voortgang en koppelt resultaten terug aan de teams en de regio.

Het resultaat

De trainingen ondersteunen de vliegende start van de wijkteams. Ze sluiten goed aan bij de werkpraktijk en de vragen die leven. De evaluatie wijst uit dat deelnemers heel tevreden zijn over de scholing. De trainingen dragen niet alleen bij aan meer kennis en vaardigheden, maar zorgen ook voor ‘meer verbinding onderling tussen teamleden’ en voor ‘inspiratie en motivatie’.