Relatieblad MOVISIES

MOVISIES is het gratis relatiemagazine van Movisie. Het tijdschrift met ruim 12.000 abonnees gaat over onderwerpen waarmee jij je dagelijks bezighoudt. In elk nummer besteden we aandacht aan relevante ontwikkelingen in het sociaal domein. Je leest artikelen van en over deskundigen uit praktijk en wetenschap van binnen en buiten Movisie.

Artikelen en publicaties