Religie & levensbeschouwing - tools voor gemeenten

Diversiteitsfactoren

Religie en levensbeschouwing lijken in zekere zin op elkaar. In beide begrippen staan bepaalde normen, waarden, een mensbeeld en een wereldbeeld centraal. Toch zijn er ook verschillen.

Religie

Een religie, ook wel godsdienst of geloofsleer, is gebaseerd op heilige geschriften of tradities. Zoals de naam doet vermoeden gaat het bij godsdiensten over het aanbidden van een god of goden. In monotheïstische religies wordt uitgegaan van één god, waar bij polytheïstische religies in het bestaan van meerdere goden wordt geloofd. Het christendom en de islam zijn voorbeelden van monotheïstische religies, het hindoeïsme van een polytheïstische religie. Wel kunnen er ook binnen monotheïstische religies verschillende stromingen bestaan.

Daarnaast zijn er ook religies zich meer baseren op een filosofische benadering van het leven. Zoals bijvoorbeeld het boeddhisme. Verder zijn er ook nog minder bekende religies zoals het animisme waarbij men de verbinding zoekt met de natuur in plaats van goden of heilige geschriften.

Levensbeschouwing

Levensbeschouwing gaat over het hebben van een bepaalde visie of filosofie op het leven. Een levensbeschouwing kan voortvloeien uit religieuze oriëntaties, culturele tradities, maar kan ook een persoonlijke seculiere opvatting over het leven zijn. Het is een persoonlijke ervaring die niet per se een oorsprong heeft in religie. Een voorbeeld hiervan is het humanisme. 

Gemeente en beleid

Er kan een spanningsveld zijn met het beginsel van scheiding tussen kerk en staat, bijvoorbeeld met subsidieaanvragen of de omgang met religieuze organisaties. De volgende publicaties kunnen helpen om in beleid rekening te houden met/sensitief om te gaan met religie en levensbeschouwing. 

Aan de slag:
 

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk