Religie & levensbeschouwing - Tools voor sociaal professionals

Diversiteitsfactoren

Religie en levensbeschouwing lijken in zekere zin op elkaar. In beide begrippen staan bepaalde normen, waarden, een mensbeeld en een wereldbeeld centraal. Toch zijn er ook verschillen.

Een religie, ook wel godsdienst of geloofsleer, is gebaseerd op heilige geschriften of tradities. Zo vindt de islam zijn oorsprong in de Koran en het jodendom in de Thora. Een religie kan ook weer op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo bestaan er verschillende christelijke stromingen zoals het protestantisme of katholicisme. Het hindoeïsme is een geloof waarbij men verschillende goden aanbidt, terwijl het boeddhisme een meer filosofische benadering van het leven inhoudt. Verder zijn er ook nog minder bekende religies zoals het animisme waarbij men de verbinding zoekt met de natuur in plaats van goden of heilige geschriften.

Levensbeschouwing gaat over het hebben van een bepaalde visie of filosofie op het leven. Jouw levensbeschouwing kan voortvloeien uit religieuze oriëntaties, culturele tradities maar kan ook een persoonlijke seculiere opvatting over het leven zijn. 

Als sociaal professional kan je te maken krijgen met cliënten bij wie religie en levensbeschouwing een belangrijke rol spelen. Het heeft bijvoorbeeld invloed op hoe zij omgaan met kwetsbaarheid en welke zorg en ondersteuning zij nodig hebben of willen ontvangen. Het is dus belangrijk dat je als sociaal professional de competenties hebt om: om te kunnen gaan met vragen rond religie en levensbeschouwing, om te weten of te kunnen achterhalen met welk normen- en waardenkader een cliënt in het leven staat en hoe die in de ondersteuning zou moeten weerklinken. 

Aan de slag met religie & levensbeschouwing:

  • Zorg voor beter: Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerstelijn.
  • De zin van zingeving: Online training over sensitief werken met religie en levensbeschouwing

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk