Respectvol Samenleven

Respectvol Samenleven is een project van Movisie mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. In dit kader is onder ander onderzocht hoe verschillende soorten ontmoeting voor meer binding zorgt tussen mensen met verschillende achtergronden. De resultaten van dit project zijn hier terug te lezen.