Routes naar werk - Platform Werk Inclusief Beperking

De initiatieven die zijn betrokken bij het Platform Werk Inclusief Beperking ontwikkelen verschillende routes naar werk. Werkdag B.V. richt zich op Praktijkleren Plus, Campus Woudhuis heeft zogeheten Common grounds gecreëerd, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) houdt zich samen met Carapax IT bezig met de doorontwikkeling van de tool WerkWeb-autisme, FLOOR jongerencoaching ontwikkelt een gezamenlijke werkwijze met vso-scholen om stappen naar werk voor vso-leerlingen te stimuleren en stichting Stadskamer ontwikkelt samen met het participatiebedrijf Laborijn en de gemeente Doetinchem Jobcoach. Hieronder vind je meer informatie over de routes naar werk.

Doelen van initiatieven en het Platform Werk Inclusief Beperking

De initiatieven die deelnemen aan het platform werken aan deze doelen:

  • Mensen met een arbeidsbeperking krijgen meer zelfvertrouwen, leren hun competenties beter kennen en toepassen en ontwikkelen zich zo tot iemand die deelneemt aan de arbeidsmarkt. Dit doen we door de toepassing van effectieve ondersteuning.
  • Er worden werkplekken (door)ontwikkeld die passen bij de vraag en mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers hebben de flexibiliteit om met die vraag mee te bewegen.
  • Ondersteuners (formeel of informeel) doen de juiste dingen die nodig zijn om mensen aan het werk te helpen en te houden. De ondersteuning is duurzaam.
  • Werken is duurzaam en zorgt voor voldoende bestaanszekerheid. Om dit te bereiken worden randvoorwaarden samen met (lokale) overheden georganiseerd.
  • Huidige kennis en inzichten worden verder gebracht door voortdurend te monitoren en evalueren wat er binnen de initiatieven en het platform gebeurt.

Ga naar de startpagina van Platform Werk Inclusief Beperking