Sekse & gender - tools voor gemeenten

Diversiteitsfactoren

Sekse gaat over de biologische verschillen op het gebied van geslacht. Gender gaat over de culturele en maatschappelijke betekenis van deze biologische verschillen.

Sekse

Sekse gaat over het geslacht, het lichaam en de biologische lichamelijke kenmerken. Bij je geboorte wordt daarmee bepaald of je een jongen of meisje bent. Dat komt op je geboortebewijs, en ook in je paspoort.

Gender

Gender gaat over de culturele en maatschappelijke betekenissen die worden gegeven aan de biologisch bepaalde sekse. Het betreft de opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid en de verwachtingen die deze concepten met zich meebrengen. 

De aandacht voor gender in de maatschappij is toegenomen. De opvattingen over gendernormen, genderongelijkheid en genderidentiteit zijn steeds meer onderdeel van het publieke debat. Denk hierbij aan de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat, verschillende sociale normen voor mannen en vrouwen of de zichtbaarheid van transgender personen op de werkvloer.

Belangrijk in beleid

In beleid is het goed om na te gaan wanneer het belangrijk is om aandacht te hebben voor sekse en gender. En hoe je als gemeente invloed kunt uitoefenen op de maatschappelijk norm rondom sekse en gender. Niet alleen in beleid kan hiermee rekening worden gehouden, maar ook in de publieke dienstverlening van de gemeente. Denk aan het verminderen van onnodige sekseregistratie, maar ook aan het feit dan vrouwen vaker mantelzorger zijn en daarom minder uren betaald werken. Met deze tools bieden we je een selectie uit het aanbod op het gebied van sekse en gender.

Aan de slag:
 

  • Toolkit Onnodige Sekseregistratie: Veel gemeenten vragen in hun contact met burgers, consumenten en medewerkers om de sekse van de persoon met wie ze te maken hebben. In enkele gevallen is dit verplicht en soms kan het ook heel relevant zijn. In veel gevallen wordt sekseregistratie echter als vanzelfsprekend ervaren, zonder dat er goede redenen voor zijn. Dan wordt er gesproken van onnodige sekseregistratie. In het Regeerakkoord van 2017 is de ambitie uitgesproken om deze onnodige sekseregistratie te verminderen.
     
  • Online training: Contact met transgender personen in de publieke dienstverlening. Niet weten hoe je iemand aan de balie of aan de telefoon moet aanspreken. Dat kan zorgen voor pijnlijke situaties. Voor publieke dienstverleners en al helemaal voor de persoon die zij voor zich hebben. Na het volgen van de online training ‘Contact met transgender personen in publieke dienstverlening’’ weten professionals aan de balie dit soort situaties beter te hanteren.
     
  • Kennisdocument: diversiteit in gemeentepersoneel. Dit rapport gaat in op verschillende pijlers van diversiteit binnen de gemeente. Hoe kun je omgaan met een betere gender-verdeling?

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk