Sekse & gender - Tools voor sociaal professionals

Diversiteitsfactoren

Sekse is niet hetzelfde als gender. Sekse verwijst naar biologische en fysieke eigenschappen van mensen. Gender heeft betrekking op de maatschappelijke interpretatie van vrouwelijke en mannelijke rollen. Deze genderrollen zijn historisch gegroeid, cultureel bepaald en afhankelijk van andere diversiteitsfactoren.

Bij zowel sekse als gender is er sprake van een doorlopende lijn met veel variaties: man, vrouw, transgender en intersekse. En dat geldt ook voor seksuele oriëntatie: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, heteroseksueel, aseksueel.

De aandacht voor gender in de maatschappij is toegenomen. De opvattingen over gendernormen, genderongelijkheid en genderidentiteit zijn steeds meer onderdeel van het publieke debat. Denk hierbij aan de veiligheid van vrouwen en meisjes die onder andere in de #metoo discussie naar voren komt en de zichtbaarheid van transgender personen in de media. 

Als sociaal professional kan je te maken krijgen met cliënten die problemen ervaren met betrekking tot hun sekse en/of gender. Denk hierbij aan haatreacties en geweld, een onveilige thuisomgeving of aan oneerlijke rolverdelingen tussen vrouwen en mannen. Het kan helpen om aandacht te hebben voor de voor- en nadelen die ontstaan door de maatschappelijk norm rondom sekse en gender. Hoe ondersteun je een cliënt het beste? Met deze tools bieden we je een selectie uit ons aanbod op sekse en genderdiversiteit.

Aan de slag met sekse- en genderdiversiteit:

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk