Senior projectleider informele zorg (32 - 36 uur)

Deze vacature verspreiden we tegelijk intern en extern

Ben je een ervaren projectleider met visie, die een volwaardig gesprekspartner is voor partijen in het sociaal domein en een krachtige, innovatieve persoonlijkheid heeft? Ben jij inspirerend voor anderen, kun jij (lokaal) impact realiseren en gaat je hart sneller kloppen bij complexe vraagstukken over informele zorg? Dan zijn we op zoek naar jou! Wij zoeken namelijk een senior projectleider informele zorg.

Deze vacature is gesloten.

 

Als senior medewerker ga je onderdeel uitmaken van het team ‘Informele zorg’. Dit team zet zich in voor een optimale samenwerking tussen formele en informele zorg, waarbij we streven naar een gezonde balans tussen zorgen voor naasten en bijvoorbeeld werk, sociale relaties, hobby’s en ontspanning. Kwalitatieve en passende ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen vereist een integrale en innovatieve aanpak. We zorgen dat beschikbare kennis over informele zorg op lokaal niveau wordt toegepast, wordt opgehaald en doorontwikkeld en vervolgens breder wordt gedeeld. Hiervoor werken we met en voor professionals binnen met name gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties, brengen ze bij elkaar in werkateliers en zorgen voor toegankelijke kennis met betrekking tot informele zorg. Kenmerkend en het uitgangspunt hierbij is dat de mens en zijn leefwereld centraal staan. 

Wat wordt jouw rol? 

Je werkzaamheden bestaan uit het leiden, ontwikkelen en uitvoeren van projecten (adviestrajecten, kennis ontwikkelen, lerende praktijken) en in samen met collega’s acquireren. Je werkt vanuit een door kennis onderbouwde visie die je goed kunt overbrengen aan verschillende landelijke en lokale partners, denk aan ministeries, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast leg je de verbinding naar andere relevante kennisinstituten en andere thema’s binnen Movisie. Daarom is het van belang dat je interesse hebt in het voorkomen en aanpakken van andere thema’s gelinkt aan mensen in een kwetsbare positie, zoals burgerbetrokkenheid, eenzaamheid, psychische kwetsbaarheden, armoede en inclusie. 

Wat neem je mee?

  • Bewezen wo-werk en -denkniveau met een achtergrond in de psychologie, sociologie, culturele antropologie, algemene sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen, organisatiewetenschappen, bestuurskunde of culturele antropologie.  
  • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van lerende paktijken en adviestrajecten. Hierbij werk je samen met lokale partners zoals gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, mantelzorgers en vrijwilligers. In deze (vaak innovatieve) lerende praktijken ben je een open, energieke en inspirerende procesbegeleider die ervaring heeft met veranderkundige aanpakken. Je maakt gebruik van zowel wetenschappelijke kennis, professionele kennis en als ervaringskennis.  
  • Je hebt ruime ervaring met het leiden van projecten gerelateerd aan het thema informele zorg. Je bent in staat om leiding te geven aan een projectgroep (minimaal drie jaar ervaring). Hieronder verstaan wij: het optimaal benutten van de kwaliteiten en eigenschappen van de groepsleden, het regelmatig bespreken van de stand van zaken, het organiseren van overleg, het monitoren van de financiële voortgang en afstemming en collega’s begeleiden bij hun werkzaamheden. 
  • Je werkt graag samen en kunt deze vaardigheid in complexe situaties inzetten. Je bent in staat draagvlak te creëren voor nieuwe initiatieven en om kennis helder over te dragen. Om dat te doen krijg jij energie van nieuwe, onbekende situaties en beschik je over een goede dosis overtuigingskracht. 
  • Een heldere toekomstvisie op informele zorg, blijkend uit blogs, publicaties, presentaties of beleidsdocumenten. Je bent op deze thema’s zichtbaar bij visieontwikkeling en debat.  
  • Ervaring met het acquireren van nieuwe projecten: dat betekent dat je ervaring hebt met opstellen van offertes, het mee-indienen van subsidieaanvragen en het houden van acquisitiegesprekken met (potentiële) opdracht- of subsidiegevers.  
  • Een heldere manier van communiceren, zowel mondeling als op schrift met interne en externe netwerkpartners. Hiermee bedoelen we dat je in staat bent je boodschap goed over te brengen, rekening houdend met de ander. 

Wat bieden wij jou?  

Wij bieden je een aanstelling (32 - 36 uur per week) voor een jaar met, bij goed functioneren en een goede bedrijfseconomische situatie, uitzicht op een vaste aanstelling. Je wordt aangesteld in de functie van Senior medewerker 3. Het salaris bedraagt – afhankelijk van ervaring – minimaal € 3.142,- en maximaal € 4.712,-  (schaal 10 van de cao Sociaal Werk) per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast is er een individueel keuzebudget van circa 18% van je brutosalaris, een loopbaanbudget en de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van de online trainingen van New Heroes.   

Movisie is gevestigd in een goed bereikbaar kantoor in Utrecht. Door de maatregelen omtrent het coronavirus werken we voornamelijk thuis. Ook na deze periode kun je jouw werktijden flexibel in blijven delen, door afwisselend thuis en op kantoor te werken. Je krijgt vanuit Movisie een budget om jouw thuiswerkplek goed in te richten.  

Wie zijn wij?  

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Zo’n 145 Movisianen ontwikkelen samen met de praktijk kennis over wat écht goed werkt en samen passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.  

Movisie hecht waarde aan inclusiviteit, aan ervaringsdeskundigheid en een divers samengesteld personeelsbestand. Movisie is een organisatie die zich inzet voor gelijkheid en het voorkomen en tegengaan van uitsluiting en wil een organisatie zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen. Door een divers samengestelde organisatie zijn wij beter in staat om sociale vraagstukken in onze samenleving te analyseren en hierop te adviseren. Mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, geboorteplaatsen, geloofsovertuigingen, (fysieke) uitdagingen, genders en seksuele voorkeuren worden daarom uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.  

Het team Informele Zorg is een mooie mix van jongere en meer ervaren teamleden, die zich allemaal volop inzetten voor het thema. Iedereen houdt zich, naast het thema informele zorg, ook bezig met andere maatschappelijke thema’s binnen Movisie die gerelateerd zijn aan informele zorg. Binnen het team is er veel ruimte voor (in)formele contactmomenten, creatieve (digitale) samenwerking en het ontwikkelen van jouw interesses en talenten.  

Meer weten?  

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Roos Scherpenzeel via r.scherpenzeel@movisie.nl of 06 - 19 56 20 93 (bereikbaar op ma t/m do). 

Solliciteren  is niet meer mogelijk