Sessie 1: Levensbreedheid en afbakening

Het levensbreed aanbieden van cliëntondersteuning brengt verschillende dilemma’s met zich mee. In deze sessie gingen we eerst in op de verschillende onderdelen en bijbehorende dilemma’s van levensbreedheid, voordat we in kleine groepjes in gesprek gingen. In die gesprekken bleek dat alle dilemma’s worden herkend en dat het prettig is om te horen dat andere gemeenten hier ook mee worstelen. Ook kwam naar voren dat er behoefte is aan goede voorbeelden en bewezen kennis uit de praktijk.

Lees meer over de levensbreedheid en afbakening van clientondersteuning in de handreiking die Movisie daarover schreef:

Download als pdf

Gebruik de tool om in kaart te brengen hoe levensbreed cliëntondersteuning in jouw gemeente wordt aangeboden:

Download als pdf

Speel zelf het dilemma-spel over levensbreedheid:

Download als pdf

Bekijk de slides:

Download de PowerPointpresentatie

Bekijk het filmpje van sessie 1 ronde 2: