Sessie 2: Wie bieden cliëntondersteuning?

In de sessie Wie bieden cliëntondersteuning?, zijn we dieper ingegaan op het verschil en de meerwaarde van formele en informele clientondersteuners en het samenspel tussen beide.

Tijdens de sessie hebben we verduidelijkt wie clientondersteuning aanbiedt. Ook spraken we over de verbindingen die cliëntondersteuning heeft met de toegang. Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een intensief samenspel. Naast aandacht voor de inhoudelijke samenwerking moet ook gekeken worden naar het samenwerkingsproces. Het model van Kaats en Opheij (2011) biedt aanknopingspunten om de samenwerking op te starten en goed op gang te houden. In de deelsessies hebben we gekeken hoe het samenspel in de gemeenten eruit ziet en welke eerste stap je kunt zetten voor een betere samenwerking. De betrokkenheid van alle partijen is daarin van belang. In de sessies werd geconstateerd dat het samenwerkingsproces tussen formele en informele cliëntondersteuners tijd en aandacht vraagt.

Op de volgende websites vind je meer informatie

Download de PowerPointpresentatie

Bekijk het filmpje van sessie 2 ronde 2: