Sessie 4: Bevorderen van bekendheid en bereik

In de sessie Bevorderen van bekendheid en bereik hebben we gekeken naar wat er nodig is om de communicatie rondom cliëntondersteuning strategisch in te steken. Zodat de gestelde doelen ook daadwerkelijk worden behaald.

Huug Barendrecht van communicatiebureau HollandSpoor vertelde over zijn onderzoek bij gemeenten en organisaties en besprak een handig communicatiemodel. Marieke van Noort van gemeente Den Haag (koploper 1e tranche) besprak hun aanpak uit de beginfase en de verandering daarna.

Waardevolle tips uit deze sessie

  • Het is belangrijk om bij aanvang met partners in het veld af te stemmen wat CO is en hoe deze in de eigen gemeente wordt ingezet.
  • Bepaal eerst je doelgroep en stem daar de communicatie op af.
  • Betrek een communicatieadviseur er in een vroeg stadium bij (met name ook tijdens de partner-gesprekken).
  • Richt je niet op het laden van het ‘begrip’ CO, maar besteedt vooral aandacht aan de ‘functie’ van CO.
  • Laat de meerwaarde van CO zien en sluit vooral aan bij lopende/bestaande campagnes of beken-de methodieken bv. Welzijn op recept.

De landelijke &Co campagne, een toolbox voor de eigen communicatie en het aanbod voor een werksessie ‘adaptief communicatieplan’ van HollandSpoor vind je hier.

De webpagina van de gemeente Den Haag voor CO met filmpjes voor verschillende doelgroepen.

Op de website van Movisie vind je de verzamelde kennis rondom cliëntondersteuning en kun je zien op welke thema’s gemeenten inzetten. Met goede voorbeelden en handreikingen op verschillende thema’s.

Binnen de themagroep Bekendheid en vindbaarheid wordt kennis uitgewisseld en gewerkt aan een kennisproduct over communicatie rondom cliëntondersteuning. Interesse om mee te doen? Stuur dan een e-mail naar Eveline Even.

Download de PowerPointpresentatie

Bekijk het filmpje van sessie 4 ronde 2: