Signaleren en aanpakken huiselijk geweld

Movisie werkt als kennisinstituut al jaren aan de aanpak van huiselijk geweld. En met de decentralisatie van de taken naar gemeenten, het opnemen van huiselijk geweld in de nieuwe Wmo en de opzet van sociale wijkteams lopen we voorop als het gaat om inzicht, advies en training.

Welk aanbod heeft Movisie voor gemeenten bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld in de nieuwe context? Hieronder een aantal voorbeelden.

Aanpak achter de voordeur

Als beleidsmedewerker hoeft u geen specialist te zijn. Wel is het belangrijk om voldoende geinformeerd te zijn over de risico’s op geweld achter de voordeur om het beleid in de gemeente vorm te kunnen geven. In deze workshop wordt u een overzicht geboden, dat eventueel in een vervolgaanbod/adviestraject kan worden verdiept.
Lees meer over de training: De gemeente in actie.

Praten over geweld achter de voordeur

Generalistisch werkende sociale teams worden op wijkniveau ingezet om mensen te ondersteunen om zelf hun problemen aan te pakken. Maar soms is het moeilijk om geweld achter de voordeur ook daadwerkelijk te signaleren. En wat doet u als u bijvoorbeeld huiselijk geweld signaleert? Kunt u een gesprek voeren bij een vermoeden van ontwrichte situaties? Welke impact heeft dit op u en wat zijn uw eigen waarden en normen? Wat zijn de grenzen van het vak? Wie kan worden ingeschakeld en wanneer is specifieke expertise nodig?
Lees meer over de training: Handen uit de mouwen in de wijk.
 

Meer lezen

Bijna 60 procent van alle meldingen zijn ‘her-meldingen’

Schokkend: meer dan de helft van alle meldingen over huiselijk geweld die binnenkomen bij Veilig Thuis zijn ‘her-meldingen’. Het geweld in deze gezinnen stopt niet. Terwijl soms tientallen hulpverleners bezig zijn met deze gezinnen. Het VNG-programma Veilig Thuis vroeg Movisie en NJi om een advies voor een multidisciplinaire aanpak.
Lees het artikel: Omdat geweld in gezinnen niet zomaar stopt.

Signaleren, melden, aanpakken

Het basisboek huiselijk geweld biedt (toekomstige) professionals een eerste kennismaking met het thema huiselijk geweld. Aard en omvang, oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld worden behandeld evenals de wet- en regelgeving. De auteurs beschrijven methodieken die in de praktijk bij de aanpak van huiselijk geweld worden toegepast. Instrumenten en de benodigde vaardigheden die daarbij van belang zijn komen aan de orde. Daarnaast gaat het boek in op het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld in de beroepspraktijk en komt persoonlijke attitude aan bod. Het boek biedt professionals kennis en vaardigheden die bij de aanpak van huiselijk geweld van belang zijn.
Bekijk of bestel de publicatie: Basisboek Huiselijk Geweld.

Kennisdossier Huiselijk Geweld

Meer over huiselijk geweld op Movisie - Kennisdossier Huiselijk geweld.

Contact

Meer weten? Bel ons! Saskia Daru, 030 789 20 49