Simpel Switchen op de kaart

Verkenning van belemmerende en bevorderende factoren bij het switchen tussen dagbesteding en werk

In 2020 voerden Movisie en Stimulansz verkennend onderzoek uit naar het switchen tussen dagbesteding en werk. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij het switchen van dagbesteding naar werk en weer terug?

Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Simpel switchen in de participatieketen’. Aanleiding vormen de vele knelpunten die worden ervaren bij het realiseren van de breed gedragen ambitie om een grotere groep burgers te laten deelnemen aan het arbeidsproces. We keken in dit onderzoek naar de theorie (wet- en regelgeving en financiële kaders) en literatuur. Daarnaast bevroegen we de praktijk in gemeenten en bij aanbieders.

Bijzondere verhalen waardevol werk

Tussen ongewild thuis niets doen en een reguliere, betaalde baan zitten heel veel mogelijkheden. Creatieve dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk en werken in andere varianten. In alle situaties gaat het er om dat mensen hun talenten kunnen benutten, zo actief zijn als ze zelf aan kunnen, sociale contacten hebben, etcetera. Het bedrijf Werkdag BV is tien jaar geleden opgericht om deze werksoorten aan te bieden, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen. Ter gelegenheid van hun jubileum in 2019 is een interviewboek verschenen, 18 persoonlijke interviews met medewerkers, jobcoaches en beleidsmakers. Het geeft een mooi overzicht van hoe belangrijk passend werk is voor mensen. 

Podcast

Onlangs werd een podcast opgenomen over Simpel Switchen. Hoe werkt Simpel Switchen in de praktijk? In deze podcast komen bevlogen professionals aan het woord. Met Hubert-Jan de With (Werkdag BV), Rinske Wegener (Gemeente Haarlem), Lonneke Wejden (Juttersgeluk) en Henriette Tichelman (Roads). Onder leiding van Movisie collega Harry Michon.

Beluister de podcast hier

Voordat we deze verkenning deden, was er weinig bekend over hoe dagbesteding er in de praktijk uitziet. Deze studie heeft daarop een breder licht geworpen. Dagbesteding blijkt op alle fronten zeer divers. Het is een aanbod aan zeer diverse doelgroepen, valt binnen verschillende wettelijke kaders (Wmo, Wlz, Participatiewet) en kent een zeer breed palet van aanbieders.

Het algemene doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de praktijk van switchen tussen verschillende vormen van participatie, met name tussen dagbesteding en (beschut) werk. Een tweede doel is om meer zicht te krijgen op de factoren die een soepele verbinding tussen genoemde vormen van participatie kunnen belemmeren en bevorderen. Oplossingen die in de praktijk gevonden zijn, worden ontsloten en omgezet in aanbevelingen aan overheden, uitvoerders en dagbesteding-aanbieders.

Lees het onderzoek hier

Kamerbrief

In een Kamerbrief van 28 juni 2021 roepen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Medische Zorg en Sport het nieuwe kabinet op om in te zetten op de aanzienlijke groep van naar verwachting minimaal 22.000 mensen die vanuit de arbeidsmatige dagbesteding mogelijk kunnen doorstromen naar (beschut) werk, maar dat nu nog niet doen. De ministers schrijven: 'Deze verkenning heeft meer inzicht gegeven in de uitvoering van de arbeidsmatige dagbesteding, de overgang naar werk en de samenwerking daarbij tussen betrokken partijen. Tevens laat het ons zien waar kansen en mogelijkheden liggen om mensen (beter) mee te kunnen laten doen op de voor hen best passende plek. Dat kan zijn betaald werk, vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Alles wat passend is en waarde heeft.'

Lees de Kamerbrief over reactie op de Verkenning Simpel Switchen op de kaart 

Bekijk hieronder de samenvattende infographic van het onderzoek

Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken.


Infographic van het rapport Simpel switchen

 

Download de volledige publicatie