Simpel Switchen op de kaart

Verkenning van belemmerende en bevorderende factoren bij het switchen tussen dagbesteding en werk

10 december 2020

In 2020 voerden Movisie en Stimulansz verkennend onderzoek uit naar het switchen tussen dagbesteding en werk. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij het switchen van dagbesteding naar werk en weer terug?

Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Simpel switchen in de participatieketen’. Aanleiding vormen de vele knelpunten die worden ervaren bij het realiseren van de breed gedragen ambitie om een grotere groep burgers te laten deelnemen aan het arbeidsproces. We keken in dit onderzoek naar de theorie (wet- en regelgeving en financiële kaders) en literatuur. Daarnaast bevroegen we de praktijk in gemeenten en bij aanbieders.

Voordat we deze verkenning deden, was er weinig bekend over hoe dagbesteding er in de praktijk uitziet. Deze studie heeft daarop een breder licht geworpen. Dagbesteding blijkt op alle fronten zeer divers. Het is een aanbod aan zeer diverse doelgroepen, valt binnen verschillende wettelijke kaders (Wmo, Wlz, Participatiewet) en kent een zeer breed palet van aanbieders.

Het algemene doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de praktijk van switchen tussen verschillende vormen van participatie, met name tussen dagbesteding en (beschut) werk. Een tweede doel is om meer zicht te krijgen op de factoren die een soepele verbinding tussen genoemde vormen van participatie kunnen belemmeren en bevorderen. Oplossingen die in de praktijk gevonden zijn, worden ontsloten en omgezet in aanbevelingen aan overheden, uitvoerders en dagbesteding-aanbieders.

Lees het onderzoek hier

Lees de kamerbrief bij dit onderzoek

Bekijk hieronder de samenvattende infographic van het onderzoek

Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken.

Infographic van het rapport Simpel switchen

Auteur
Michon, H. (Movisie), Oudejans, A. (Bureau Meesters en Oudejans), Gerritsen, P. (Stimulansz), Kuiper, F. (Stimulansz) & Van Houten, M. (Movisie), m.m.v.: Franken, M., Cankor, E., Briels B., Poerwoatmodjo, J. (allen Movisie)
Jaar
2020
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport

Download de volledige publicatie