Movisies 2 - juni 2019

kort nieuws Redactioneel Programma over samenwerking met mantelzorgers Movisie en Vilans zijn gestart met het programma In voor mantelzorg-thuis. In tien lerende, lokale praktijken gaan organisaties in een regio of gemeente met elkaar aan de slag om de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. Zij krijgen hierbij twee jaar begeleiding. Roos Scherpenzeel, programmamanager: ‘Goede lokale samenwerking is essentieel om mantelzorgers goed te ondersteunen. Daarom is dit programma opgezet. We richten ons hierbij vooral op mantelzorgers van ouderen in de thuissituatie. Per traject zijn minimaal drie organisaties betrokken. Zo kunnen we echt stappen zetten in de lokale samenwerking.’ De organisaties werken aan vraagstukken als een betere samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten, tussen beroepskrachten en vrijwilligers en tussen zorg- en wel- zijnsorganisaties. Maar ook aan een beter gebruik van tech- nologische hulpmiddelen en het versterken van het netwerk van de mantelzorger. Daarnaast gaat het programma op landelijk niveau werken aan verbeterprogramma’s met onder ander MantelzorgNL en V&VN. Ook komen er hulpmiddelen om beroepskrachten te ondersteunen om samenwerking met mantelzorgers in hun organisatie te ondersteunen. Volg de ervaringen en inzichten van dit programma via invoormantelzorg.nl. De toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen Ervaringsdeskundigheid roept in het sociaal domein veel enthousiasme en – jazeker – ook weerstand op. Dit nummer laat dat volop zien. Ervaringsdeskundige Ed van Hoorn zegt over die weerstand (p.9): ‘Vaak wordt het (de inzet van ervaringsdeskundigen) gedragen door het management maar is er geen draagvlak bij de werkers waar die ervaringswerkers juist mee moeten samenwerken.’ De spijker op zijn kop! Ik merk dat bestuurders vaak enthousiast zijn over de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen en hen met elan binnenhalen. Maar dat ze van tevoren niet altijd hebben nagedacht over wat dit in de praktijk voor de werkvloer en de ervaringsdeskundige betekent. Eerlijk is eerlijk: die fout heb ik in het verleden ook gemaakt. Wat ik ervan heb geleerd, is dat je het met het management vooraf goed moet voorbereiden. Zorg voor draagvlak, heb weet van de werkcultuur en anticipeer daarop voor wat betreft de inbreng van de ervarings- deskundige. Organiseer de zaken goed, ook op praktisch vlak. Bedenk vooraf hoe je de werkzaamheden van de ervaringsdeskundige in gaat bedden in je organisatie. Dat ervaringsdeskundigen van toegevoegde waarde zijn, staat voor mij als een paal boven water. Als we inzoomen op wat er voor een professional in het sociaal domein nodig is om je werk goed te doen: je hebt allereerst je beroepsmatige opleiding nodig, laten we zeggen de meer rationele kennis, vervolgens je persoonlijke professionaliteit. En tenslotte de gerichtheid op de vraag van degene voor wie je het allemaal doet. Die drie zaken bij elkaar maken dat je tot goede beslissingen kunt komen. En soms speelt dat laatste aspect – voor wie doen we het en wat is voor die persoon werkelijk van betekenis? – een te kleine rol in het werk. De ervaringsdeskundige is dan degene die bij uitstek zo’n vraag scherp weet te krijgen, in de uitvoering, maar ook in beleid. Dit nummer opent met een boeiend rondetafelgesprek (p.4) tussen vier ervaringsdeskundigen. Vermoeiend, zo betogen ze, om telkens weer de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid te moeten aantonen. Ik snap dat goed. Tegelijkertijd is het niet verkeerd om voortdurend scherp voor ogen te hebben wat de toegevoegde waarde is. Alie Weerman zegt: ‘Een belangrijke vraag die we studenten stellen die hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten is: wat heb jij te bieden in jouw ervaringen wat van toegevoegde waarde is voor jouw cliënten?’ Dat is waar het om draait. Dat jouw ervaringsdeskundigheid van betekenis is voor de ander. Een ervaringsdeskundige associate member zei daar- over tegen mij: ‘Alles draait om die ander. Verder is niets relevant.’ Janny Bakker, bestuurder Movisie Leren, inspireren en delen Ook dit najaar organiseert Movisie weer bijeenkomsten in het teken van leren, inspireren en delen. Iedere bijeenkomst staan succesvolle praktijkvoorbeelden centraal. Door middel van concrete werkvormen gaan we tijdens de bijeenkomst zelf aan de slag met nieuwe werkwijzen en methodieken. Dit najaar staan de volgende bijeenkomsten op het programma: • Mensen met een LVB doen mee in de buurt: Hoe kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) beter en betekenisvol mee doen in de samenleving? Op 10 september en 21 november. • Van Beschermd wonen naar beschermd thuis: Wat is er nodig zodat ook wijkbewoners met een verhoogde (psychische) kwetsbaarheid zich thuis te voelen in de buurt? Op 1 oktober 2019. • Aanpakken van eenzaamheid door gemeenten. Op 30 oktober 2019. De bijeenkomsten vinden plaats in de Social Impact Factory in de binnenstad van Utrecht en duren van 10.00 uur tot 13:00 uur. Deelnemen is gratis maar aanmelden verplicht. Kijk op movisie.nl/agenda  en meld je aan! 2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=